News

Björn Alber

Dr Alber är legitimerad läkare, specialiserad i idrotts och rehabiliteringsmedicin och är 
arbetsfysiolog med mer än 10 års forskning på arbetslivsinstitutet och Karolinska Institutet. 

Dr Alber är utvecklingsansvarig på X-Force.